| Zavolejte nám +420739056001


CO JE TURBO?

Princip turbodmychadla - základní a pokročilé informace o turbodmychadlu

Turbodmychadlo: je zvláštní typ čerpadla určeného k čerpání plynů, jehož pohonnou jednotku tvoří turbína. K velkému rozšíření zařízení došlo jeho použitím u spalovacích motorů pro zvýšení celkového výkonu motoru pomocí zvětšení množství vzduchu a paliva vstupujícího do spalovacího prostoru. Hlavní výhodou turbodmychadel je významný nárůst výkonu motoru, spojený s pouze malým zvětšením hmotnosti. Turbodmychadlo totiž využívá jinak nevyužitou energii výfukových plynů a tím zvyšuje celkovou účinnost pohonné jednotky. Nevýhodou je u benzínových motorů nutnost použití nižšího kompresního poměru kvůli eliminaci samo zážehu paliva. To nepříznivě ovlivňuje účinnost motoru v nízkých otáčkách, kdy turbodmychadlo nedodává potřebné množství vzduchu. Dieselové motory s turbodmychadlem tímto problémem netrpí - jsou principiálně založené na samovznícení paliva. Pro oba typy motorů ale turbodmychadlo představuje velkou výhodu ve větších nadmořských výškách, kde je nižší tlak vzduchu, což byl také hlavní důvod vývoje tohoto zařízení původně pro letecké motory.

 

Princip turbodmychadla

Turbodmychadlo je dmychadlo poháněné výfukovými plyny. Skládá se ze dvou hlavních částí – turbínové a dmychadlové. Dmychadlo stlačuje vzduch vstupující do motoru a výrazně tak zvyšuje jeho objemovou účinnost oproti klasickému nepřeplňovanému motoru. Turbína pohánějící dmychadlo je roztáčena výfukovými plyny vystupujícími z motoru a je zpravidla umístěna na stejné hřídeli.

Turbodmychadlo zvyšuje tlak vzduchu vstupujícího do motoru a tím i jeho měrnou hmotnost. Je tedy možné do motoru pustit při stejných otáčkách a objemu více paliva při zachování stejného poměru směsi. Při jednom cyklu tedy dojde k reakci většího molárního množství plynů. To je hlavní příčinou výrazného nárůstu výkonu motoru při zachování zdvihového objemu a téměř i vnějších rozměrů, ovšem za cenu zvýšeného mechanického namáhání hlavních dílů.

Nárůst tlaku (angl. boost) se měří v pascalechbarech nebo PSI. Například při teoretické účinnosti 100 % by turbodmychadlo produkující nárůst tlaku 100 kPa (= 1 bar nebo 14,7 PSI) zdvojnásobilo výkon motoru. Turbína ve výfukovém systému ale představuje překážku a kvůli vznikajícím zpětným tlakům je vlastní motor brzděn. Ani turbína nemá stoprocentní účinnost jak z principu, tak kvůli menšímu tlakovému spádu na turbíně způsobeném dalšími díly výfukového potrubí jak před (katalyzátor), tak i za turbínou. Turbodmychadla většinou dosahují účinnosti kolem 80 %.[zdroj?]

V automobilovém průmyslu se většinou používají turbodmychadla zvyšující tlak maximálně o 1,2 barů, i když jsou dosažitelné vyšší tlaky. Typické turbodmychadlo vzhledem ke své konstrukci začne zvyšovat tlak teprve od 2500 otáček motoru za minutu (1800 u turbodieselových motorů).[zdroj?] To je dáno výpočtovým bodem - na jedné hřídeli musí být zachována rovnost výkonu turbíny a příkonu dmychadla. Pokud napočítáme turbo na max. množství výfukových plynů, bude dávat nízký tlak v nízkých otáčkách; pokud chceme zvýšit moment motoru v nízkých otáčkách, vyjde nám vysoký tlak za dmychadlem v otáčkách vyšších - řešením je naladění pro nízké otáčky a později snížení tlaku doplněním turbíny o obtokový ventil (WG, wastegate), ideálně s plynulou regulací nebo ještě lépe ale komplikovaněji aplikací variabilní geometrie (VG).

Hlavní nevýhodou velkých plnicích tlaků je, že při stlačování vzduchu dochází k jeho zahřívání. Tento nárůst teploty palivové směsi je limitujícím faktorem u benzínových motorů, kde příliš vysoká teplota směsi způsobí její samovznícení ve válci ještě předtím, než má být správně zapálena jiskrou. Pro oba typy motorů ale znamená vyšší teplota směsi snížení účinnosti motoru, protože zahřátý vzduch má větší tlak při stejném molárním množství. Do motoru se tak dostane fakticky méně vzduchu s vyšší teplotou a motor by spaloval bohatší směs. Navíc teplota limituje samovznícení směsi. Tento problém se většinou řeší použitím mezichladiče stlačeného vzduchu (intercooler), který teplotu opět sníží.

 

Konstrukce

Dmychadlo se otáčí velmi rychle – 10 000 až 300 000 otáček za minutu v závislosti na velikosti, váze rotujících částí, nárůstu tlaku a konstrukci turbodmychadla. Tak vysoké otáčky by představovaly problém pro klasická kuličková ložiska, která by mohla explodovat. Proto se používají fluidní ložiska, ve kterých jsou pohybující se části odděleny a zároveň chlazeny tenkou vrstvou oleje. Olej se většinou bere z mazací soustavy motoru a musí být po průchodu turbodmychadlem chlazen olejovým chladičem.

Aby se zabránilo poškození turbodmychadla a motoru při uzavření škrticí klapky (např. při řazení u manuálníchpřevodovek), kdy vzduch stlačený turbodmychadlem nemá kam proudit, jsou přeplňované motory vybaveny přepouštěcímventilem.[zdroj?] Při zavření škrtící klapky za ní vznikne podtlak, který se využije k otevření přepouštěcího ventilu. Přebytečný vzduch se tak vyfoukne ven z motoru nebo zpět do sání. Při tom vzniká charakteristický zvuk.

Pro regulaci otáček turbodmychadla a tím i regulaci tlaku se používá systém wastegate, který přepouští nadbytečné výfukové plyny za turbínu turbodmychadla. Tato klapka (wastegate) je ovládaná buďto čistě mechanicky u starších systémů a nebo pokyny z řídící jednotky motoru, který tímto reguluje plnící tlak turbodmychadla. Ten je zpětně kontrolován snímačem tlaku v sacím potrubí. Řídící jednotka si pro momentální režim motoru vypočítá nejvýhodnější hodnotu plnícího tlaku a porovnává ho se skutečnou naměřenou hodnotou. V případě neshody udělá korekci právě ventilem wastegate.

 

Variabilní geometrie

Podrobnější informace naleznete v článku Turbodmychadlo s variabilní geometrií lopatek.

Variabilní geometrie je technologie kdy je možno měnit náklon lopatek turbodmychadla podle zatížení motoru. Důvodem je optimální poměr stran lopatek při nízkých otáčkách, který je velmi odlišný od toho ve vysokých otáčkách. Je-li poměr stran příliš velký, bude turbodmychadlo vytvářet tlak při nízkých rychlostech, pokud je poměr stran příliš malý, turbodmychadlo vytváří tlak pro motor při vyšších rychlostech, což vede k vyšším tlakům ve výfukovém potrubí a vysokým čerpacím ztrátám které nakonec snižují výkon. Změnou geometrie lopatek turbodmychadla motor zachovává optimální poměr stran lopatek a tím i tlak plnění. VGT nevyžaduje wastegate, proto bývá mnohem častější u vznětových motorů, protože tu panují nižší teploty výfukových plynů, to znamená, že jsou méně náchylné k poruchám.

 

Spolehlivost

Dokud je olej protékající turbodmychadlem čistý a výfukové plyny nejsou příliš horké, dokáže být turbodmychadlo velice spolehlivé, ale správné zacházení je důležité. Po jízdě na vysoký výkon se musí motor před vypnutím nechat běžet ještě zhruba 2 minuty na volnoběh a umožnit tak dochlazení turbodmychadla. Pokud se tak nestane a motor se vypne, olej přestane cirkulovat a zůstane v přehřátém turbodmychadle, kde může dojít k jeho přepálení. Přepálený olej potom může ucpat svůj přívod a způsobit tak poškození turbodmychadla. Taktéž může docházet k deformacím lopatek nedochlazeného dmychadla.

 

Prodleva

Prodlevu turbodmychadla cítí řidič jako prodlevu mezi okamžikem, kdy sešlápne plynový pedál, a okamžikem, kdy pocítí zátah motoru způsobený turbodmychadlem. To je způsobeno dobou, kterou potřebují plyny ve výfukovém systému k dosažení vyššího tlaku, a také rotační setrvačností turbíny. Mechanicky poháněný kompresor tímto problémem netrpí. Tento efekt se nazývá turboefekt, vyskytuje se pouze u automobilů, které pohání přeplňovaný motor s turbodmychadlem.

Prodlevu je možné snížit různými způsoby. Jedním z nich je snížení rotační setrvačnosti turbíny, například použitím lehčích částí nebo zmenšením jejího průměru (a korespondujícím zvětšením délky). Některé závodní okruhové vozy také využívají systém, který zabraňuje snížení otáček turbodmychadla po ubrání plynu například při průjezdu zatáček, čímž se zabraňuje vzniku turboefektu. Funguje tak, že po ubrání plynu dojde ke vstříknutí paliva před turbodmychadlo do výfuku, kde se vznítí a znovu ho roztočí. Navenek se to projevuje typickými plameny z výfuku. Také se používají namísto fluidních ložisek precizní kuličková ložiska, která snižují tření. Někteří výrobci používají namísto jednoho velkého turbodmychadla dvě menší, která nemají takový problém se setrvačností a roztáčením. Jedno se používá pro celý rozsah otáček a druhé se k němu přidá ve vyšších otáčkách. Turbodmychadla také mohou být rozdělena tak, aby každé z nich dodávalo vzduch pro polovinu válců, tak jako např. u motoru Volvo 2.8 T6, nebo třeba Maseratti Biturbo. Další možné rozdělení spočívá v systému dvou turbodmychadel, kdy každé je umístěno za jednou řadou válců a využívá výfukových plynů této řady válců (u vidlicových motorů), ale stlačený vzduch je spojen např. v mezichladiči, odkud již jde jednou společnou trubkou do škrtící klapky, jako je tomu například u vozu Renault Safrane Biturbo. U některých benzinových motorů jsou využívány výhody mechanického kompresoru a turbodmychadla zároveň. Malý kompresor pracuje pouze v nižších otáčkách, aby nedocházelo k prodlevě, poté práci plynule převezme turbodmychadlo. Tento systém využívají například motory TSI koncernu VW.

Zdroj článku https://cs.wikipedia.org


Turbodmychadla www.profiturbo.cz

PRODEJ TURBODMYCHADEL

Turbodmychadlo repase a prodej s GARANCÍ. Potřebujete-li do svého vozu turbo, máme pro vás NĚKOLIK MOŽNOSTÍ jak lze situaci řešit. Specializujeme se na prodej nových a repasovaných turbodmychadel na běžné i méně běžné osobní a nákladní vozidla, zemědělskou techniku, lodě a další speciální motorové stroje a zařízení. V nabídce máme mechanická, elektrická i hybridní turbodmychadla. Dodáváme jak zcela NOVÁ turbodmychadla, tak REPASOVANÁ turbodmychadla, kde je výrazně lepší cena při zachování totožné kvality s novým dílem, což potvrzujeme shodnou zárukou 2 roky na obě varianty.

Je-li tato možnost dostupná pro váš typ turba a jsou-li dostupné náhradní díly, tak jednoznačně doporučujeme jeho opravu (repasi), jelikož je-li udělána poctivě, kvalitativně se jedná o shodný díl jako díl nový. Máme velké skladové zásoby již opravených turbodmychadel připravených k montáži na motor a proto nabízíme 2 možné varianty repase.

Nejčastější a časově nejefektivnější varianta je KOUPIT REPASOVANÉ turbodmychadlo výměnným způsobem z našeho skladu (tzv. výměna kus za kus), kdy vám dodáme již repasované turbo s plnou zárukou a vy následně po jeho výměně vrátíte vaše staré turbo. Námi dodaný díl je pojištěn vratnou kaucí, více info se dočtete níže.

Pokud váš typ turba momentálně nemáme skladem, nabízíme možnost OPRAVIT VAŠE dosluhující či již porouchané TURBO. Tato oprava ve většině případů trvá 2-3 dny od dodání dílu k nám.

Dále nabízíme úpravu výkonu turbodmychadla, tzv. tuning turbodmychadla, kde je již optimalizován průběh plnění tak, aby bylo dosaženo vyššího výkonu motoru bez nutnosti zásahu do řídící jednotky motoru.

VRATNÁ KAUCE

Při koupi repasovaného turbodmychadla z našeho skladu vám k ceně položky uvedené zde na stránkách bude připočtena vratná kauce, jako záloha za vratný díl.

>>> JAKÁ TEDY BUDE CENA? Máme-li u vašeho typu turba, zde na stránkách, cenu 7.000Kč a vratná kauce je 3.000Kč, obdržíte turbo na dobírku za celkovou částku 10.000Kč. Jakmile starý díl vrátíte, bude vám částka 3.000Kč vyplacena převodem na účet.

>>> KAM A JAK VRÁTIT STARÝ DÍL? Chcete-li vrátit váš starý díl, vyplňte prosím FORMULÁŘ PRO VRATNOU KAUCI, kde najdete přesné instrukce jak postupovat.

 

ČESKÝ repas turbodmychadel s NĚMECKOU kvalitou a plnou zárukou 24 měsíců.

 

Nemůžete-li nalézt to, co právě hledáte, neváhejte se na nás obrátit s dotazem dole na CHATU nebo na:

email: info@profirepas.cz případně mezi 7:00 - 16:00 hod nám volejte: ++420739056001 

Repase turbodmychadla

Objednání repase turbodmychadla probíhá ve čtyřech krocích:

1. vyberete u nás na webu položku REPAS turbodmychadla a vhodíte do košíku, do poznámky v objednávce vyplníte informace o turbodmychadle (číslo turbodmychadla ze štítku)

2. do poznámky nám prosím napiště, zda-li upřednostňujete opravu svého turbodmychadla nebo výměnu za již opravený kus se zárukou z našeho skladu (bude-li dostupný)

3. vyplňe dodací a fakturační údaje

4. odešlete objednávku

Nyní je prostor pro nás, v případě požadavku na "Výměnu kus za kus" ověříme, zda-li toto turbodmychadlo máme skladem již opravené u nás nebo v zahraničí, abychom vám jej zaslali. Pokud je dostupné a skladem, většinu zásilek odesíláme v pracovní dny do 24 hodin od zpracování objednávky na vámi zvolenou adresu.

Informace o tom ják VRÁTIT STARÉ TURBO v případě výměny kus za kus se dočtete ZDE.

REPASE TURBA

Oprava turba ve většině případů trvá 2-3 dny od doručení k nám na adresu. Díl nám "vhodně zabalený" doručte na adresu naší společnosti (zašlete případně dovezte osobně). Dejte si pozor na dodání dílů, ve stavu kdy:

 • z turbodmychadla volně vytéká olej či je silně znečištěné
 • je pokryto silnou vrstvou koroze
 • je mechanicky poškozen vnější obal
 • je v nekompletním či rozebraném stavu

V těchto případech bude k ceně opravy účtován poplatek za nestandardní dodání.

Servis turbodmychadla

Pokud potřebujete turbodmychadlo otestovat, vyvážit či se ujistit, že je vše v pořádku, vyberte položku SERVIS turbodmychadla a vhodíte do košíku, do poznámky v objednávce vyplníte informace o turbodmychadle (číslo turbodmychadla ze štítku).

Následně nám spolu s kontaktem na vás dodejte díl na adresu naší společnosti.

Záruka a záruční podmínky na turbodmychadla

ZÁRUKA na nové turbodmychadlo je pro spotřebitele standardně 24 měsíců od data převzetí, není-li ve faktuře stanoveno jinak. Díky nejmodernějšímu přístrojovému vybavení a velmi kvalitním použitým dílům jsme schopni při kompletním repasu dosáhnout rovnocených parametrů i životnosti jako má nové turbodmychadlo a záruku tedy poskytujeme ve stejné délce.

U některých turbodmychadel máme součástí záruční list, tam kde není, postačuje pro uplatnění záruky faktura. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé průkazně v době záruční lhůty, způsobené vadou materiálu případně vadou při námi provedeném servisu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí turbodmychadla.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY:

 1. Není-li turbodmychadlo montováno odborným servisem dle odborného postupu (není nutné, aby montáž prováděl autorizovaný servis). Pro montáž zde není uveden doporučený postup, jelikož každý výrobce vozu a každá motorizace má svůj specifický postup a jednotlivé kroky, které je nutné dodržet pro bezproblémový chod nového turbodmychadla. Tyto kroky by každý trochu zkušený mechanik měl znát a dodržovat. Od servisu, který provedl odbornou montáž doporučujeme vyžádat: FAKTURU s rozepsanými položkami PROVEDENÝCH ÚKONŮ.
 2. Opotřebení nadlimitním používáním nebo poškozením výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné montáži, nesprávným uvedením do provozu, apod.) včetně poškození v důsledku nesprávného mazání turbodmychadla (porucha v mazací soustavě či nesprávná specifikace motorového oleje).
 3. Poškození výrobku jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, voda, nadměrné teplo.
 4. Mechanické poškození výrobku (např. pádem nebo poškození vzniklé přepravou).
 5. Součástí záruky není bezplatná běžná údržba (čištění, seřizování).
 6. Poškození, z důvodu nepovolené konstrukční změny (včetně chiptuningu), neodborný zásah do výrobku.
 7. Jakýmkoli neoprávněným zásahem do celku turbodmychadla, stejně jako narušením záručních plomb či úpravou regulace.

 

Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku.

 

V případě REKLAMACE prosím klikněte na tento odkaz a vyplňte dotazník, budeme vás informovat jakmile to bude možné.

VSTŘIKOVAČE A VSTŘIKOVACÍ ČERPADLA

Mimo turbodmychadel a jejich servisu nabízíme též kompletní sortiment vstřikovačů, čerpadel a zároveň se specializujeme na jejich servis a opravy. Více najdete na webu: www.repase-vstriku.cz

PŘEVODOVKY A ROZVODOVKY

Nabízíme kompletní sortiment manuálních i automatických převodovek rozvodovek a diferenciálů, které máme skladem a zároveň se specializujeme na jejich kompletní servis a opravy. Více najdete na webu: www.profiprevodovky.cz

NOVÉ TURBODMYCHADLO

Nově máme v nabídce také zcela nová turbodmychadla, která najdete na webu: www.noveturbo.cz

Turbodmychadla nová

ProfiRepas s.r.o.

ČISTÁ 32, 294 23 Čistá u Mladé Boleslavi

Středočeský kraj, Česká republika

IČO: 06816932, DIČ: CZ06816932

KDE NÁS NAJDETE?

 • jsme 50km od Prahy a 50km od Liberce
 • v obci nás najdete 2 domy za zahradnictvím po pravé straně


JAK NÁS KONTAKTOVAT?

PROVOZNÍ DOBA

 • máme otevřeno v pondělí - pátek v čase 8:00 - 16:00 hod
 • ve dny pracovního klidu, svátky a víkendy upřednostňujeme komunikaci po emailu nebo chat na webových stránkách.
 • váš požadavek vždy zpracujeme co nejrychleji, dle aktuálních možností našeho týmu.