You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Zavolejte nám: +420739056001
CZK
  • Váš nákupní košík je prázdný!

Montáž turbodmychadla

Montáž turbodmychadla

Výměna turbodmychadla - montážní návod

  1. Před montáží turbodmychadla na motor je nutné překontrolovat celé jeho příslušenství
  2. Je nutné zabezpečit kontrolu a tlaku mazacího oleje
  3. Důsledně zkontrolovat čistotu přívodního a odpadního olejového potrubí (odstranit vnitřní zanesení a znečištění). Nelze-li přívodní trubku oleje zkontrolovat, je nutné tuto trubku vyměnit.
  4. Překontrolovat nasávací a výfukové potrubí – ohnutí, deformace, na trhliny a těsnění (způsobuje hvízdání !!!). Je-li do sání turbodmychadla zapojeno větrací potrubí klikové skříně, je nutné i tuto trubku důkladně vyčistit.
  5. Před montáží přívodního olejového potrubí turbodmychadla musí být vstupní olejový otvor zaplněn po okraj novým motorovým olejem.
  6. Na těsnění přírub olejového potrubí nepoužívat zásadně tmel.
  7. Po montáži turbodmychadla musí být na motoru vyměněn motorový olej, olejový i vzduchový filtr.
  8. Motor nastartovat a nechat běžet 2 – 3 minuty na volnoběh.

Výše uvedené kroky jsou pouze obecná doporučení, vždy však dodržujte montážní postup daný výrobcem vašeho vozu.

NEDODRŽENÍ PŘEDPISU DANÉ VÝROBCEM VOZU MŮŽE VÉST KE ZNIČENÍ TURBODMYCHADLA ČI DESTRUKCI MOTORU!

Není-li turbodmychadlo montováno v odborném servisu, na případnou reklamaci nebude brán zřetel.


Váš nákupní košík je prázdný!