Záruka a reklamace

>>OBCHODNÍ PODMÍNKY PLNÉ ZNĚNÍ ZDE<<

Záruka je vztahována výhradně na závady vzniklé průkazně v době záruční lhůty: Vadou materiálu a nebo vadou při servisu. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit jen autorizovaný servis turbodmychadel, který turbodmychadlo opravoval. Záruční doba je platná počínaje dnem převzetí turbodmychadla a platí po dobu 2 roky na repasované turbodmychadlo.

 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO PŘÍPADY:

1. Pokud není turbodmychadlo navráceno servisu s originálním dokladem o koupi a spolu s reklamovaným turbodmychadlem není zaslána faktura. Je nutné od servisu, který prováděl odbornou montáž obdržet
DOKUMENT O POSTUPU PROVEDENÝCH ÚKONŮ. 

2. Opotřebení používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné montáži, nesprávným uvedením do provozu, apod.)

3. Poškození výrobku jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, voda, nadměrné teplo.

4. Mechanické poškození výrobku (např. pádem nebo poškození vzniklé přepravou).

5. Součástí záruky není bezplatná běžná údržba (čištění, seřizování.)

6. Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či servisem.

Prodávající servis je oprávněn požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku.

 

VAŠI REKLAMACI SE BUDEME SNAŽIT VYŘÍDIT CO NEJRYCHLEJI, NEJPOZDĚJI VŠAK DO 30 DNŮ OD JEJÍHO VZNIKU.